Maqlu (Burning): 4th part

1.11. 2018, Festival Mobilis, Liptovský Mikuláš (Slovakia)

Translation Sylva Ficová 

Photo Ján Humaj

ww.rosscaldwell.com/babylonian/MAQLURIT.pdf

 

 

 

Burn the evidence. Burn yourself.

The "Maqlu" series is handle the Old babylonian text which has nine tablets. Each performance deals with one of them. It is a kind of protective ritual text. Each tablet I am makeing in a different style, referring to another spiritual tradition. At the end of the performance, audience can burn up some little thing that symbolizes what they want to get rid of in their life. It is always a site-specific action for a particular space.

 

 

 

Vař, vař, hoř, hoř!
Podlosti a zlo, nepřicházejte: jděte pryč!
Kdo jsi, čí jsi syn? Kdo jsi,

í jsi dcera?

Ty, kdo tu sedíš a povoláváš svá kouzla, své pletichy proti mně!

Ať kouzelník Ea tvá kouzla odčiní a zruší!

Asarluhi, kouzelníku bohů, synu moudrého Ey!

Svazuji tě, spoutávám a předávám

Girrovi, který upaluje, spaluje, svazuje,
přemáhá a zmocňuje se čarodějky!

Ať spalující Girra posílí mé paže!
Kouzlo, vzpoura, prokletí, láska, nenávist,
bezpráví, vražda, ochrnutí úst,
trhání vnitřností, záře obličeje
a šílenství,

které jsi napáchal a přinutil páchat jiné, ať Girra odčiní!

Označil jsi mě jako mrtvolu, to jsi učinil
Předhodil jsi mě lebkám, to jsi učinil
Předhodil jsi mě duchu mé rodiny, to jsi učinil
Předhodil jsi mě duchu cizince, to jsi učinil
Předhodil jsi mě potulnému duchu bez opatrovníka, to jsi učinil

 

duchu obývajícímu rozvaliny, to jsi učinil
Předhodil jsi mě stepím, otevřené krajině, poušti,

to jsi učinil
Vnitřní a vnější stěně jsi mě předhodil, to jsi učinil

 

Mé obrazy jsi zazdil do zdi, to jsi učinil
Mé obrazy jsi položil na práh, to jsi učinil
Mé obrazy jsi zazdil do vchodu do zdi, to jsi učinil
Mé obrazy jsi pohřbil na mostě, aby je překračovali lidé,

to jsi učinil
Vykopal jsi díru v lázeňském bazénu a pohřbil v něm mé obrazy,

to jsi učinil
Vykopal jsi díru v příkopu zahradníka a pohřbil v něm mé obrazy,

to jsi učinil
Mé obrazy z tamaryšku, z cedrového dřeva, z loje,
z vosku, ze sezamu,
z asfaltu, z hlíny, z těsta;
vymodeloval jsi obrazy, podobizny mé tváře a mou postavu
a dal je psovi a praseti, aby je snědli,
i nebeskému ptactvu, hodil jsi je do řeky

 

Před branou domu,
před druhy, společníky a služebníky,

před otcem a matkou, bratrem a sestrou,
synem a dcerou téhož,

před domem a branou, otrokem a služkou,

spoutala jsem tě, svázala, odevzdala
Girrovi, který upaluje, spaluje, spoutává
a uchvacuje čarodějky.
Ať hořící Girra rozváže tvé uzly,

odčiní tvá kouzla, sejme tvé provazy

na příkaz Marduka, syna Ey Moudrého
a Girry Velebícího, Moudrého, syna Anua,

Hrdiny!
 

Kdo jsi, čarodějko, která jsi spáchala křivdu?
Ať již družka či společnice,

ať bratr či přítelkyně,
ať cizinka či krajanka,
ať známá či neznámá,

ať čaroděj či čarodějka,
ať muž či žena, vrah či vražedkyně,
ať kněz kurgarru či sahhiru,
ať jeden z naršindu nebo zaklínač hadů,
ať agugilu či cizinec, který je náhodou v této zemi
……… nepřibližuj se!

 

Zaříkání. Má vražedkyně, moje čarodějko, má kouzelnice

Hodím tě do ohně, který hoří,

pálí, svazuje a zmocňuje se
čarodějek!

 

Čaruje a čaruje neustále.

Obyvatelky Kútu, obyvatelky Elamu,
dcery Hanigalbatianů.
Šest jich na souši váže uzly.
Šest je jejich uzlů, sedmý je mé vysvobození.
Co v noci svážou,
rozvážu během dne.

Co svážou během dne,

rozvážu v noci.
Hodím je do ohně, který hoří,

spaluje, svazuje a zmocňuje se
čarodějek!

 

Mé nebezpečí je čarodějnice; jsem na svobodě.
Ta čarodějnice je čarodějka; jsem na svobodě.
Ta čarodějnice je z Elamu; jsem na svobodě.
Ta čarodějnice je z Kútu; jsem na svobodě.
Ta čarodějnice je ze Sútu; jsem na svobodě.
Ta čarodějnice je z Lullubi; jsem na svobodě.
Ta čarodějnice je z Hanigalbati; jsem na svobodě.

Ta čarodějnice je agugiltu; jsem na svobodě.
Ta čarodějnice je naršindatu; jsem na svobodě.
Ta čarodějnice je zaříkávačka hadů; jsem na svobodě.
Ta čarodějnice je kněžka kouzel; jsem na svobodě.
Ta čarodějnice je kovodělnice; jsem na svobodě.
Ta čarodějnice je hrbol na mé bráně; jsem na svobodě.
Ta čarodějnice je krajanka; jsem na svobodě.

Posbírala jsem její obrazy a poslala je na západ.

Postavy sedmi a sedmi čarodějnic
jsem předala Girrovi.
Spálila jsem je v kovovém kýblu.
Gibile, upal mého černokněžníka i mou čarodějnici!
Gibile, spal mého černokněžníka i mou čarodějnici!

Gibile, chyť je!

Gibile, spolkni je!
Gibile, odveď je pryč!

 

Můj kouzelník a moje kouzelnice.