Psaní v živém přenosu

Umělkyně se rozhodla zájemcům zprostředkovat proces umělecké tvorby „v přímém přenosu“. Kvůli restrikcím spojeným s epidemií koronaviru performance proběhla v prosklené pokladně divadla Komedie, v níž si Jana Orlová zřídila provizorní ateliér. Vybavena čajem a pleťovou maskou v něm po dobu tří hodin psala básně a úvahy, které ihned po napsání lepila na sklo pokladny, aby si je diváci mohli přečíst. Protože se pokladna nachází v průchodu pasáže, určité procento diváků byli též náhodní chodci. Z textů napsaných během tohoto experimentu vzniklo „Pásmo“, které autorka publikovala v básnické sbírce Neutečeš, kterou v roce 2022 vydalo Brněnské nakladatelství Větrné mlýny. 

V rámci festivalu Next Wave - Kavkovské dny, 11.5. 2021, foto Anna Černá