Staří bohové jsou stále online

#Poetry and #videoart, video Zuzana Sladký Štefek

https://youtu.be/3uceqvZnKmM

 

 

Staří bohové jsou stále online

 

Ráda bych obcovala s chmelem

zarostlým v lese jako moje srst

v namožených fasciích úřednice

 

Kroky odměřím touhu po tobě

útrpné právo po pokročilé

a vím, ještě je čas, protože

staří bohové jsou stále online