CV

Jana Orlová je pražská performerka, básnířka a výzkumná pracovice. Orlová získala na konci roku 2021 doktorát na Katedře teorie na Akademii výtvarných umění v Praze pod vedením Palíny Morganové. Ve své disertační práci se zabývala rozdílem mezi vizuální performancí a divadlem a analyzovala také otázku obsahu a užívání pojmu performance. Orlová se ve své kritické a kurátorské praxi zabývá performancí a hraničními formami umění. V současné době působí jako pedagožka na Slezské univerzitě a zkoumá experimentální možnosti dokumentace performance a způsoby vystavování této dokumentace. Své studie publikuje také v zahraničí.

Orlová vydala tři básnické sbírky v České republice a pět v zahraničí, její básně byly přeloženy do mnoha dalších jazyků, například také do čínštiny, arabštiny nebo hindštiny. Performovala po celé Evropě a také v Kanadě a USA. V její umělecké praxi je performance art živou poezií, své tělo vnímá jako pole událostí a pracuje s rituálními a holistickými přístupy. Její tvorba se vyznačuje kombinací minimalistické formy a syrové výpovědi. V roce 2017 ji festival Next Wave ocenil jako tu, „která s přirozenou lehkostí zpochybňuje hranice mezi literaturou, výtvarným uměním a divadlem“.

 

Artist statement

Jsem básnířka a performanční umělkyně zároveň: poezie (tj. psané slovo) a fyzická akce jsou dvě hlavní oblasti mé tvorby. Zároveň se mi překrývají profesní role: působím jako vizuální teoretička, kritička, kurátorka či vysokoškolská pedagožka.

Performance art (resp. vizuální performanci) vnímám jako „živou poezii“, přičemž poezii považuji za tekutý metaforický pojem. Zajímá mě zkoumání možností práce s myslí a jejími hranicemi, zejména se změněnými stavy vědomí (ať už za účelem sebepoznání nebo rimbaudovského narušování smyslů). Samu sebe definuji jako soubor otevřených možností. Ve své performanční umělecké praxi používám vlastní tělo coby ready-made, který mohu naplnit vybraným významem. Pracuji s odstupem, odcizením a intelektualizací stejně jako s čarodějnictvím a sexuální magií. Vědomě nenásleduji trendy (přestože je znám), dávám přednost individualismu před kolektivismem. Ráda se projevuji jako fundované médium používající metafyzickou racionalitu.

V české poezii patřím k průkopnicím otevřeného a kontroverzního psaní o sexu. Na domácí půdě mi vyšly tři básnické sbírky: Neutečeš (2022), Újedě (2017) a Čichat oheň“ (2012). Dánsky jsem vydala knihu v roce 2022, polsky v roce 2021, ukrajinsky a rumunsky v roce 2019. V roce 2020 byl publikován anglický e-book v Indii. Mé básně byly přeloženy mimo jiné také například do hindštiny, čínštiny nebo arabštiny.

 

Přehled výstav / projektů (výběr)

2023, Nad zemí, (A)void Gallery, Praha, 10.11. – 17.11. 2023
2023, Kurátorka: Hana Magdoňová, Bod doteku, Galerie Hauerova 4, Opava, 2.11. – 10.1. 2024
2023, Spolukurátorka: festival pro podporu organizace Zachraňme Železniční most, performanční část, (A)void Floating Gallery, 15.10. 2023
2023, Kurátorka: Viktor Fuček, Pokus o posthumanistický portrét, Galerie Rozkvet, Banská Bystrica, 1.2. – 1.3. 2023
2022, Slavic Applepay, Slovenský generálny konzulát v New Yorku, skupinová pop-up výstava, 16.9. 2022
2021, Možnosti interpretace, vila Tugendhat, Brno, skupinová výstava, 8. 7. – 2. 8. 2021
2021, Spolukurátorka: festival Prague Biennale (s Elis Unique), 3.9. – 7.9. 2021
2018, Návrat do lesů, vod a strání, Brno (2. 6. – 31. 7. 2018), skupinová výstava
2017, Tvář znásilnění, Galerie Artwall, Praha (19. 10. – 10. 12. 2017), skupinová výstava
2017, Glamorous Dreams, Hidden gallery, Praha, 7.6. 2017
2016, Eagle´s Identity, výstava v uzavřené Galerii Orlovna, Kroměříž (2.10. – 15.5. 2016)
2016, Spolukurátorka, festival Theatrum Mundi (s Darinou Alster), Karlín Studios, Praha, 3. 7. 2016
2015, Mapování vědomí při čekání na vlak, Galerie PROJEKTPLUS, Praha, skupinová výstava
2015, Art Prague, The Muse Room (projekt Roberta Carritherse)
2015, Situace 61, Galerie Pavilon (27. 10. 2015)
2015, Kurátorka sympozia Umění jako odpad, 18. – 20. 9. 2015
2014–2015, Kurátorka galerie Art Space NOV, Pardubice
2014, Odpad tě vidí, galerie Umakart, Brno
2009, Elementy, čajovna Pod Kaštany, Uherské Hradiště

 

Ocenění

2021, Le Ocassioni prize: Nejlepší zahraniční autor, Itálie
2021, Ossi di Seppia, Itálie
2020, Dardanica, Albánie
2017, Objev roku, festival Next Wave, Česká republika

 

Odborná publikační činnost (20212023)

ORLOVÁ, Jana. Differences between Visual Performance and Theatre. The Question of Genre Identity. In: Art and Documentation, č. 28/2023. Gdaňsk: Akademie výtvarných umění, s. 269–278.

Proměny dramaturgie VI: Perspektivy a možnosti. HORSÁKOVÁ, Monika, Jan GOGOLA, Jana BÉBAROVÁ, Andrea HANÁČKOVÁ, Jana ORLOVÁ, David MÍREK a Ĺudovít LABÍK. Dramaturg performance? Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2022, s. 57–70.

ORLOVÁ, Jana. Rozdíly mezi vizuální performancí a divadlem aneb co, kde a kdy je performance?

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, č. 32/2022, Praha: Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění, s. 44–78.

ORLOVÁ, Jana. Darina Alster: Performance, rituál a sexualita. In: Darina Alster: Dělení těla. Praha: Akademie výtvarných umění, + Galerie Ferdinanda Baumanna, 2022, s. 36–37.

ORLOVÁ, Jana. Jak (ne)vystavovat performance art?, https://artalk.cz/2022/03/23/jak-nevystavovat-performance-art/.

ORLOVÁ, Jana. Otevřené situace aneb česká expedice v Kanadě. Taneční zóna, 3/2022. Praha: Spolek pro vydávání revue současného tance c/o Divadelní ústav, s. 76–81.

ORLOVÁ, Jana. Darina Alster: Inspirovat ke spiritualitě. Taneční zóna, 2/2022. Praha: Spolek pro vydávání revue současného tance c/o Divadelní ústav, s. 40–45.

ORLOVÁ, Jana. Všechno performuje. Taneční zóna, 1/2022. Praha: Spolek pro vydávání revue současného tance c/o Divadelní ústav, s. 74–84.

ORLOVÁ, Jana. Viktor Pivovarov: Dům Umění města Brna. Flash Art, č. 64, 2022. Nadace Prague Biennale, s. 53.

ORLOVÁ, Jana. Milan Kozelka Dům Umění města Brna. Flash Art, č. 64, 2022. Nadace Prague Biennale, s. 55.

ORLOVÁ, Jana. Interspeciesism In Czech Visual Performance. In: Art and Documentation, č. 25/2021. Gdaňsk: Akademie výtvarných umění, s. 262–270.

ORLOVÁ, Jana. Sen ve snu fantazie, https://flashart.cz/2022/01/29/sen-ve-snu-fantazie/.

ORLOVÁ, Jana. Umělec v krajině: K performanci 39 dnů Hany Magdoňové. Protimluv, 3/2021. Ostrava: Protimluv, s. 42–44.

ORLOVÁ, Jana. Minulost, přítomnost a budoucnost performance artu v Polsku a v Čechách. Rozhovor s Lukaszem Guzekem. Protimluv, 3/2021. Ostrava: Protimluv, s. 7–12.

ORLOVÁ, Jana. Reconnect Art aneb reakce performerů na pandemii a nové vyjadřovací formáty. Taneční zóna, 3/2021. Praha: Spolek pro vydávání revue současného tance c/o Divadelní ústav, s. 92–97.

ORLOVÁ, Jana. Performance?! Vážně i vášnivě. Dialog s Lenkou Dombrovskou. Taneční zóna, 3/2021. Praha: Spolek pro vydávání revue současného tance c/o Divadelní ústav, s. 82–87.

ORLOVÁ, Jana. Mezidruhovost v české vizuální performanci. Taneční zóna, 2/2021. Praha: Spolek pro vydávání revue současného tance c/o Divadelní ústav, s. 64–71.

ORLOVÁ, Jana. Nejen (Anti) Batman: Jiří Surůvka. Taneční zóna, 1/2021, Praha: Spolek pro vydávání revue současného tance c/o Divadelní ústav, s. 60–67.

ORLOVÁ, Jana. unconductive trash: Kdybychom se už neviděli, tak to nevadí. Flash Art, č. 62, 2021. Nadace Prague Biennale, s. 53.

ORLOVÁ, Jana. Na cestě (tam a zase zpátky): Retrospektiva Milana Kozelky. A2, 19/2021. Praha, A2: s. 14.

ORLOVÁ, Jana. Performance?! Vážně i vášnivě. Dialog s Lenkou Dombrovskou. Divadelní noviny, 11/2021. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, s. 10.

ORLOVÁ, Jana. Jeden za všechny a všichni za jednoho. Flash Art, č. 60, 2021. Nadace Prague Biennale, s. 52 a 54.

ORLOVÁ, Jana. Meze digitálního zážitku (recenze Eva Priečková: Masážny salón Eva): https://mloki.sk/meze-digitalniho-zazitku/.

 

Vzdělání

2017–2021, Akademie výtvarných umění, Praha, Teorie a dějiny výtvarných umění, dok. studium
2012–2014, Fakulta výtvarných umění, Brno, ateliér Performance u doc. akad. soch. Tomáše Rullera, mgr. studium
2013 zimní semestr, Fakulta umění a designu, Plzeň, ateliér Malba u doc. akad. mal. Margity Titlové – Ylovsky, stáž
2011–2014, Environmentální studia, Masarykova Univerzita Brno, magisterské studium
2007 – 2011, Historicko-literární studia, Univerzita Pardubice, bakalářské studium