Vzkazy vily Tugendhat I

Site-specific práce s prostorem v tomto projektu měla dvě části. První byla poeticko-konceptuální instalace. Do různých koutů vily Tugendhat jsem umisťovala slova nebo verše, a to buď na čtvercové KAPA desky, případně na kusy jednoduchého bílého nádobí nebo také na bílé oblečení. Tato slova interagovala s prostorem, jeho minulostí i přítomností. Slova či věty vznikaly během spojení s vilou prostřednictvím poetické a antropologické empatie v reálném čase performance, bez předem připraveného textu, v přímé konfrontaci s geniem loci, který také rozhodoval o jejich umístění. Zároveň byla slova umístěna tak, aby je bylo možné číst jako báseň, i když divák procházel vilou v různém pořadí nebo různými směry.

Projekt byl součástí mezinárodního festivalu performančního umění Možnosti interpretace (Interpretace 1: Otevřená situace), jehož kurátorem byl Tomáš Ruller. Foto: Mgr: Mizuki Nakeshu a Robert Carrithers.