Mapping vědomí při čekání na vlak

Kolektivní výstava v galerii PROJEKTPLUS, nádraží Holešovice, 16. 6. 2015 – 30. 8. 2015 kurátorka: Darina Alster.

„Pozvala jsem 12 umělců, aby zachytili různé vrstvy vědomí v časové jednotce dne, tj 24hodin. Na základě starodávného kosmologického systému planetárních hodin(kdy každá hodina dne i noci má svého planetárního vládce, který určuje její charakter a vliv) jsem každému umělci  přiřadila denní a noční otočný válec, který znamená konkrétní hodinu i konkrétní vrstvu vědomí. Umělec mapuje vlastní vědomé vrstvy ovlivněné časem/stavem konkrétní hodiny, obecnou i osobní atmosférou.Otočné válce v nynějším výstavním prostoru galerie Projektplus dříve sloužily jako jízdní řády vlaků, od teď budou sloužit jako jízdní řád mysli. Divákovi bude nabídnuta procházka vrstvami vědomí v čase. Válce symbolizují hodiny, které ukazují  všech 24 hodin zároveň a neustále v jízdním řádu nitra.

Nádražní hala je prostor vyplněný mimo jiné také  čekáním  na vlak. Při krácení dlouhých chvil má člověk možnost putovat ve svém nitru. Lidské vědomí má mnoho vrstev, jež se odehrávají paralelně, případně v určitých časových úsecích některé vystupují a jiné se neprojevují. Nicméně přítomny jsou pořád všechny jako v balíčku karet. Lidé se mezi těmito vnitřními vrstvami pohybují neohraničeni, jako plynoucí struktury. Hranice vnímání jim dává jejich mozek fungující jako transformátor. Člověk nemá kapacitu, aby vnímal všechny vrstvy naráz, proto se vždy soustředí pouze na některé.“