1. Festival nahých forem 

6.9. 2015, s Filipem Turkem, Perla, Vrané nad Vltavou.

Foto archiv Fnaf.

 

Jistý názor říká, že nahota a performance jsou synonyma. Náš festival rafinovaným způsobem tuto hypotézu potvrdí.

Festival nahých forem je monotématický a multižánrový festival. Jeho obsah je předvídatelný a zároveň nepředstavitelný.

Název prozrazuje pointu každé akce a tudíž nás třeba osvobodí od přílišné fixace na ni. Můžeme se vystydět předem doma a na festivalu si užít všechny další významy, které může nahota v různých souvislostech a interpretacích mít.

http://www.divus.cc/praha/cs/article/b-f-n-a-f-b-festival-nahych-forem-b-extremni-holota-b