Za malbou a performancí

Jana Orlová si ve spolupráci s Viktorem Fuček vyzkoušela dvojí pozici: jednak byla kurátorkou dvou na sebe navazujících výstav a jednak spolu performerkou na venisážích. První výstava s názvem Pokus o Posthumánny Portrét (31. 1. 2023 – 1. 3. 2023) proběhla v galerii Rozkvet  v Banské Bystrici. Druhá nazvaná Být malbou potom v Galerii Hauerova 4 v termínu od 30. 3. – 24. 4. 2023. V obou performancích oba umělci experimentálně zkoumali možnosti prolnutí médií malby a performance.

Foto Marcela Záchenská, Lucie Nožková