PRASE….ČINY

Spolupráce se skupinou Die Fruchte,  25.7. 2020, zámek Dobrohoř, Staré město pod Landštejnem, foto Eliška Šárková.