Venuše z hadrů

Performance je akčním zrealizováním známé instalace Michelangela Pistoletta Venus of the Rags (Venuše z hadrů) z roku 1967. Tato instalace pro mě znamená jednak konfrontaci klasického, tradičního (ať už vizuálně, nebo ve smyslu hodnotovém) a nového, nerozlišeného, abstraktního, a jednak kontradikci mezi „vysokým“ a „nízkým“, zde Venuše a hromada odpadu. Avšak nejedná se o odpad ledajaký: jde o oděvy, do nichž se Venuše, v tomto smyslu archetyp marnivé ženy nebo prostě ženy jako takové, mohla zahalit. Co když jde o vyhozenou haute couture z minulé kolekce, která je postavená na roveň toho nejpodřadnějšího? Móda je pro mě v této performance symbolem konzumní posedlosti novostí a stylem života v duchu použít-vyhodit. Žena, která si před zrcadlem zkouší stále nové šaty, aby byla krásná, je od určité chvíle směšná a hloupá. Móda je zde pomíjivost a pozlátko, reklamou živená touha. Stejně, jako je tenká hranice mezi touhou a posedlostí, je tenká také mezi tím, co je a není odpad, co je „hadra“ a co skvělý kousek. V neposlední řadě tato kontextuálnost asociuje také situaci umělce a současného umění samotného, jehož pozice variuje mezi „odpadem“ a „haute couture.“

01.10. 2015 A.K.T. V – Mezinárodní festival performance artu, Dům umění města Brna.
Za zapůjčení oblečení děkuji Diakonii Broumov.

Foto Michaela Dvořáková.