Maqlu (Hoření), 7. část

8.6. 2018, Chebské dvorky
Překlad  Sylva Ficová, kompletní text zde.
Foto Galerie 4, Martin Svojtka a Josef Tuma.

 

Spálit důkazy. Spálit sebe.
Série „Maqlu“ zpracovává starobabylonský text, který má devět destiček: každá performance se zabývá jednou z nich. Jde o rituální ochranný text, jehož cílem je odvrátit nepříznivé okolnosti. Každou destičku pojímám v jiném stylu, odkazuji se na jinou duchovní tradici. Na konci performance mohou diváci spálit nějakou drobnost, která symbolizuje to, čeho se chtějí v životě zbavit. Vždy jde o site specific akci pro konkrétní prostor.

Vanu na tebe severní i západní vítr,
ničím tvé mraky, rozháním tvůj nečas!
Ničím tvé čáry, jež jsi vršila celé dny i noci,
i vražedné vzkazy, jež mi posíláš.

Ať má čarodějka neunikne
z Boží moci!
Ať se však vše, co jsem učinila já,
se na příkaz Marduka, pána ostražitých,
a Asaruludua, pána zaklínání,
v dobré obrátí!‘
Ať se tvé čáry ve vítr promění!
Ať velcí bohové vyrvou čáry
z mého těla!

Enlil je má hlava, hvězda
Kaksiša mé tělo;
mé čelo je srpek božského Měsíce,
mé paže zakřivený meč na Mardukově bráně;
mé uši destička, má chodidla
had.

Velcí bohové, ozářeni na nebesích,
tak jako se čáry, kouzla a kletby
nepřibližují k vám a nedotírají na vás,
ať se čáry, kouzla a kletby nepřibližují
ke mně a nedotírají na mne!

Ať jsi kdokoli, čarodějko,
ty, která jsi vytvořila můj obraz,
sledovala mou postavu a stvořila mou sochu,
ty, která jsi viděla mou sílu, a zobrazila mě jako mocnou,
studovala jsi tvar mého těla,
napodobila mé rysy,
spoutala mi údy,
svázala je,
podrobila si mé nervy;
mě poslal Ea, kouzelník bohů;

před Šamašem jsem vykreslila tvůj obraz,
nakreslila tvou postavu, sledovala tvou sílu,
a zobrazila tě jako mocnou,
všímala si tvaru tvého těla,
vysypala tvé rysy hladkou
moukou,
spoutala ti údy, svázala
je,
podrobila si tvé nervy;
očarovala tě jako ty mě,
vystavila tě zlu, jakému jsi vystavila ty mě!
Tvoje čáry, tvé triky, tvoje zlo, tvé
kletby,
tvoje zlé pletichy,
tvoje zlé zprávy,
tvoje nenávist, tvá nespravedlnost, tvoje ubližování,
tvoje umlčování úst, tvé pomluvy:
ať se tvé myšlenky zastaví!

Únosce únosců!
Čarodějko čarodějek,
jejíž síť se roztáhla v ulicích,
jejíž oči upřeně hledí na náměstí;

Volám na pomoc kurgarry a extatiky:
zlomím tvé pouto.
Ať tě uhranou černokněžníci: tak zlomím tvé pouto.
Ať tě uhranou čarodějnice: tak zlomím tvé pouto.
Ať tě uhranou kurgarrové: tak zlomím tvé pouto.
Ať tě uhranou extatici: tak zlomím tvé pouto.
Ať tě uhranou naršinduové: tak zlomím tvé pouto.
Ať tě uhranou zaklínači hadů: tak zlomím tvé pouto.

Sním tvoje líce, vyrvu ti jazyk,
naplivu do očí,
nechám ti zeslábnout paže.
Tebe, ano, tebe, nechám jíst odpadky
a vše, co jsi očarovala,
obrátím proti tobě!

Tvá kouzla a čáry, čáry mé čarodějky,
čáry mého čaroděje,
odčinil a ve vodu proměnil Ea,
mág bohů!
Ať se ti zlolajná ústa naplní hlínou,
ať ti zlolajný jazyk spoutá provaz!
Na příkaz Enbilulu, pána života!

Umyla jsem si ruce a omyla tělo
v čisté vodě pramenu tekoucího z Eridu;
ať všechna podlost, veškerá zlost, všechno neštěstí
v mém těle, mém mase
i svalech,
ať úzkost ze zla a nepříjemných snů
i předzvěstí,
úzkost z falešných snů, zla
i smůly,
z toho, co vidím každý den,
na co narážím na ulici, co vidím
na konci města,
ať nemoc, bolehlav, strádání,
strach, třes, obavy, děs,
otupělost,
žal, bolesti, zhroucení
stísněnost, posedlost, hrůza,
čáry, kouzla i podlé lidské úklady,
ať to všechno spolu s vodou z mého těla
a očistnou vodou z mých rukou
přejde do té šálící postavy!

Ať mé prokletí nese místo mě můj obraz!
Ať ho rozpustí ulice a cesta!
Ať se mi dostane náklonnosti a přízně!
Ať den přinese uzdravení, měsíc radost
a rok hojnost.
Eo, Šamaši a Marduku, pomozte mi!

Ať čáry a kouzla pominou!
Ať podlé lidské úklady
a kletba opustí mé tělo!

Svítá, mám umyté ruce;
…mé prokletí je to tam.

Hej, čarodějnice: nesnažila ses mě uhranout?
Hej, kouzelnice: nesnažila ses mě očarovat?
Světlo vycházejícího slunce mě osvobodilo,
a ať jsi dělala či udělala jakákoli kouzla a čáry,
ať se obrátí proti tobě, ano, proti tobě!

Ať mě vždy provází štěstí
a dobré zdraví,
ať se mi vše, co si přeji, splní,

ať sen, jenž se mi zdá, dobře skončí,
ať všechno zlé, všechno neblahé,

na příkaz Ey, Šamaše, Marduka
a princezny, paní bohů, pomine!

Zaříkání: Umyla jsem si ruce,
očistila je;
tak jako k vodám nepřistupují
a nepřibližují se
čáry, kouzla a uřknutí,
ať čáry, kouzla a uřknutí nepřistupují
a nepřibližují se ke mně! Slova zaříkávání: Enenuru.