Psychedelie komedie

Dantova Božská komedie dnešních dnů. Peklo, očistec, ráj? Poezie, video, hudba a performance Nely Bártové a Jany Orlové.

15.11. 2021, klub Kaštan-Unijazz, foto Eliška Šárková.