Vzkazy vily Tugendhat

Umístila jsem slova/ verše na různá místa vily Tugendhat, která mohla být čtena jako báseň.

Mým vkladem do procesu interpretace byly poetické "vzkazy" umístěné v prostoru vily. Tato slova či sousloví vznikaly během napojení se na vilu skrze básnickou a antropologickou empatii v reálném čase performance, tj. 28.6. 2021. Bez předem připraveného textu, přímo v konfrontaci s geniem loci, který také rozhodoval o jejich umístění. Stala jsem se prostředníkem pro artikulaci šepotu vily Tugendhat. Kontemplace, estetika, každodenní tajemno vtělené do slov. 

Mezinárodní festival performance artu Možnost interpretace
Vila Tugendhat, Brno, 28.6. 2021
Foto Mizuki Nakeshu

https://www.tugendhat.eu/vila-online/interpretace/interpretace-1/