Vzkazy vily Tugendhat

Site-specific práce s prostorem měla v tomto projektu dvě části 1) poeticko – konceptuálně – instalační: na různá místa vily Tugendhat umělkyně umístila slova či verše, a to buď na čtvercových KAPA deskách nebo na kusech jednoduchého bílého nádobí, pokud se jednalo o obytné prostory, nebo také na šaty (v tomto případě šlo o šatnu). Tato slova interagovala s prostorem, jeho minulostí i současností. Slova či sousloví vznikaly během napojení se na vilu skrze básnickou a antropologickou empatii v reálném čase performance, bez předem připraveného textu, přímo v konfrontaci s geniem loci, který také rozhodoval o jejich umístění. Zároveň byla slova rozmístěna tak, že mohla být čtena jako báseň, a to i když divák procházel vilou v různém pořadí či různými směry. Druhá část byla performanční, jednalo se o tělesnou interakci s prostorem. V případě vily Tugendhat jsem reagovala na prostor glamourovými šaty, které byly v přímém kontrastu performativním tělesným projevem. Svou tělesnou schránku jsem zároveň instalovala jako další muzejní exponát (vila je přitom v režimu přísného zákazu doteku, povolen byl pouze performujícím umělcům. Projekt byl součástí mezinárodního festivalu performance artu Možnosti interpretace (Interpretace 1: Otevřená situace), jehož kurátorem byl Tomáš Ruller. 

Vila Tugendhat, Brno, 28.6. 2021
Foto Mizuki Nakeshu

https://www.tugendhat.eu/vila-online/interpretace/interpretace-1/